Philadelphia Eagles fans take to streets to celebrate