lottery glance

WA Lottery

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Tuesday:Daily Game5-9-8(five, nine, eight)Keno01-03-08-14-16-20-28-33-37-38-46-50-56-58-59-61-68-70-72-77(one, three, eight, fourteen, sixteen, twenty, twenty-eight, thirty-three, thirty-seven, thirty-eight, forty-six, fifty, fifty-six, fifty-eight, fifty-nine, sixty-one, sixty-eight, seventy, seventy-two, seventy-seven)Match 405-07-11-22

ID Lottery

BOISE, Idaho (AP) _ These Idaho lotteries were drawn Tuesday:Mega Millions04-45-53-73-75, Mega Ball: 7, Megaplier: 3(four, forty-five, fifty-three, seventy-three, seventy-five; Mega Ball: seven; Megaplier: three)Estimated jackpot: $140 millionPick 3 Day8-2-8(eight, two, eight)Pick 3 Night3-1-0(three, one, zero)PowerballEstimated jackpot: $155 million

OR Lottery

PORTLAND, Ore. (AP) _ These Oregon lotteries were drawn Tuesday:Lucky Lines01-08-11-13-FREE-18-21-26-29(one, eight, eleven, thirteen, FREE, eighteen, twenty-one, twenty-six, twenty-nine)Estimated jackpot: $11,000Mega Millions04-45-53-73-75, Mega Ball: 7, Megaplier: 3(four, forty-five, fifty-three, seventy-three, seventy-five; Mega Ball: seven; Megaplier: three)Estimated jackpot: $140 million

WA Lottery

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Monday:Daily Game0-7-2(zero, seven, two)Hit 512-17-26-28-36(twelve, seventeen, twenty-six, twenty-eight, thirty-six)Estimated jackpot: $120,000Keno02-04-09-10-12-21-27-30-38-44-47-48-51-62-64-69-70-77-78-79

ID Lottery

BOISE, Idaho (AP) _ These Idaho lotteries were drawn Monday:Lucky For Life06-08-18-38-46, Lucky Ball: 14(six, eight, eighteen, thirty-eight, forty-six; Lucky Ball: fourteen)Mega MillionsEstimated jackpot: $140 millionPick 3 Day4-1-7(four, one, seven)Pick 3 Night0-4-0(zero, four, zero)PowerballEstimated jackpot: $155 million

OR Lottery

PORTLAND, Ore. (AP) _ These Oregon lotteries were drawn Monday:Lucky Lines04-07-09-16-FREE-18-22-27-32(four, seven, nine, sixteen, FREE, eighteen, twenty-two, twenty-seven, thirty-two)Estimated jackpot: $10,000Mega MillionsEstimated jackpot: $140 millionMegabucks05-11-13-14-18-45(five, eleven, thirteen, fourteen, eighteen, forty-five)Estimated jackpot: $1.6 million

WA Lottery

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Sunday:Daily Game2-1-5(two, one, five)Keno03-07-10-12-13-18-21-22-23-27-31-32-46-50-53-61-67-69-71-72(three, seven, ten, twelve, thirteen, eighteen, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-seven, thirty-one, thirty-two, forty-six, fifty, fifty-three, sixty-one, sixty-seven, sixty-nine, seventy-one, seventy-two)Match 403-05-15-18

ID Lottery

BOISE, Idaho (AP) _ These Idaho lotteries were drawn Sunday:Mega MillionsEstimated jackpot: $140 millionPick 3 Day5-8-3(five, eight, three)Pick 3 Night4-9-1(four, nine, one)PowerballEstimated jackpot: $155 million

OR Lottery

PORTLAND, Ore. (AP) _ These Oregon lotteries were drawn Sunday:Lucky Lines03-08-10-13-FREE-19-22-28-32(three, eight, ten, thirteen, FREE, nineteen, twenty-two, twenty-eight, thirty-two)Estimated jackpot: $26,000Mega MillionsEstimated jackpot: $140 millionPick 4 10PM4-4-7-8(four, four, seven, eight)Pick 4 1PM2-6-2-9(two, six, two, nine)Pick 4 4PM3-7-2-1

WA Lottery

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Saturday:Daily Game3-1-0(three, one, zero)Hit 502-09-25-30-33(two, nine, twenty-five, thirty, thirty-three)Estimated jackpot: $100,000Keno01-05-07-13-15-21-25-34-38-45-49-53-55-62-63-64-70-72-75-77

ID Lottery

BOISE, Idaho (AP) _ These Idaho lotteries were drawn Saturday:Hot Lotto01-04-12-13-44, Hot Ball: 8(one, four, twelve, thirteen, forty-four; Hot Ball: eight)Estimated jackpot: $4.82 millionMega MillionsEstimated jackpot: $140 millionPick 3 Day3-7-8(three, seven, eight)Pick 3 Night0-7-7(zero, seven, seven)Powerball13-25-44-54-67, Powerball: 5, Power Play: 3

OR Lottery

PORTLAND, Ore. (AP) _ These Oregon lotteries were drawn Saturday:Lucky Lines04-07-11-16-FREE-19-23-26-31(four, seven, eleven, sixteen, FREE, nineteen, twenty-three, twenty-six, thirty-one)Estimated jackpot: $25,000Mega MillionsEstimated jackpot: $140 millionMegabucks07-11-17-26-29-32(seven, eleven, seventeen, twenty-six, twenty-nine, thirty-two)Estimated jackpot: $1.4 million

WA Lottery

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Friday:Daily Game3-3-3(three, three, three)Keno07-09-16-17-21-23-24-25-27-31-33-36-43-48-49-52-59-62-71-79(seven, nine, sixteen, seventeen, twenty-one, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-seven, thirty-one, thirty-three, thirty-six, forty-three, forty-eight, forty-nine, fifty-two, fifty-nine, sixty-two, seventy-one, seventy-nine)Match 407-15-21-23

ID Lottery

BOISE, Idaho (AP) _ These Idaho lotteries were drawn Friday:Mega Millions11-27-31-58-60, Mega Ball: 10, Megaplier: 4(eleven, twenty-seven, thirty-one, fifty-eight, sixty; Mega Ball: ten; Megaplier: four)Estimated jackpot: $131 millionPick 3 Day4-7-0(four, seven, zero)Pick 3 Night8-9-5(eight, nine, five)PowerballEstimated jackpot: $141 million

OR Lottery

PORTLAND, Ore. (AP) _ These Oregon lotteries were drawn Friday:Lucky Lines04-08-10-16-FREE-18-21-26-32(four, eight, ten, sixteen, FREE, eighteen, twenty-one, twenty-six, thirty-two)Estimated jackpot: $24,000Mega Millions11-27-31-58-60, Mega Ball: 10, Megaplier: 4(eleven, twenty-seven, thirty-one, fifty-eight, sixty; Mega Ball: ten; Megaplier: four)Estimated jackpot: $131 millionPick 4 10PM7-1-7-0

WA Lottery

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Thursday:Daily Game9-9-7(nine, nine, seven)Keno08-09-14-23-24-25-26-27-32-35-47-49-55-59-63-65-70-71-79-80(eight, nine, fourteen, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, thirty-two, thirty-five, forty-seven, forty-nine, fifty-five, fifty-nine, sixty-three, sixty-five, seventy, seventy-one, seventy-nine, eighty)Match 410-18-19-21

ID Lottery

BOISE, Idaho (AP) _ These Idaho lotteries were drawn Thursday:Lucky For Life01-09-25-36-39, Lucky Ball: 15(one, nine, twenty-five, thirty-six, thirty-nine; Lucky Ball: fifteen)Mega MillionsEstimated jackpot: $131 millionPick 3 Day9-5-4(nine, five, four)Pick 3 Night6-1-0(six, one, zero)PowerballEstimated jackpot: $141 million

OR Lottery

PORTLAND, Ore. (AP) _ These Oregon lotteries were drawn Thursday:Lucky Lines04-05-09-16-FREE-17-24-26-32(four, five, nine, sixteen, FREE, seventeen, twenty-four, twenty-six, thirty-two)Estimated jackpot: $23,000Mega MillionsEstimated jackpot: $131 millionPick 4 10PM1-6-2-5(one, six, two, five)Pick 4 1PM4-6-5-7(four, six, five, seven)Pick 4 4PM2-2-5-9

WA Lottery

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Wednesday:Daily Game4-8-6(four, eight, six)Hit 507-11-22-28-30(seven, eleven, twenty-two, twenty-eight, thirty)Estimated jackpot: $230,000Keno01-02-06-09-11-13-21-25-27-34-37-38-47-49-58-60-69-71-74-80

ID Lottery

BOISE, Idaho (AP) _ These Idaho lotteries were drawn Wednesday:Hot Lotto21-27-35-37-42, Hot Ball: 12(twenty-one, twenty-seven, thirty-five, thirty-seven, forty-two; Hot Ball: twelve)Estimated jackpot: $4.72 millionMega MillionsEstimated jackpot: $131 millionPick 3 Day1-0-3(one, zero, three)Pick 3 Night4-7-7(four, seven, seven)

OR Lottery

PORTLAND, Ore. (AP) _ These Oregon lotteries were drawn Wednesday:Lucky Lines03-05-09-16-FREE-18-24-28-30(three, five, nine, sixteen, FREE, eighteen, twenty-four, twenty-eight, thirty)Estimated jackpot: $22,000Mega MillionsEstimated jackpot: $131 millionMegabucks07-15-28-42-43-45(seven, fifteen, twenty-eight, forty-two, forty-three, forty-five)Estimated jackpot: $1.2 million

WA Lottery

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Tuesday:Daily Game1-0-8(one, zero, eight)Keno03-04-07-10-20-21-24-31-32-40-47-50-51-52-56-61-64-74-77-80(three, four, seven, ten, twenty, twenty-one, twenty-four, thirty-one, thirty-two, forty, forty-seven, fifty, fifty-one, fifty-two, fifty-six, sixty-one, sixty-four, seventy-four, seventy-seven, eighty)Match 401-08-12-18

ID Lottery

BOISE, Idaho (AP) _ These Idaho lotteries were drawn Tuesday:Mega Millions16-23-28-33-59, Mega Ball: 13, Megaplier: 3(sixteen, twenty-three, twenty-eight, thirty-three, fifty-nine; Mega Ball: thirteen; Megaplier: three)Estimated jackpot: $119 millionPick 3 Day9-3-0(nine, three, zero)Pick 3 Night8-9-0(eight, nine, zero)PowerballEstimated jackpot: $123 million

OR Lottery

PORTLAND, Ore. (AP) _ These Oregon lotteries were drawn Tuesday:Lucky Lines04-08-12-13-FREE-19-21-25-31(four, eight, twelve, thirteen, FREE, nineteen, twenty-one, twenty-five, thirty-one)Estimated jackpot: $21,000Mega Millions16-23-28-33-59, Mega Ball: 13, Megaplier: 3(sixteen, twenty-three, twenty-eight, thirty-three, fifty-nine; Mega Ball: thirteen; Megaplier: three)Estimated jackpot: $119 million